Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Patlamadan Korunma Dökümanı

  • Anasayfa
  • /
  • Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. “MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANINDA
- Proses şartları
- Kimyasal Maddelerin Özellikleri
- Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
- Tutuşturucu Kaynaklar
- Havalandırma Özellikleri
- Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
- Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi
- Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme
- Patlamanın Etkisinin Azaltılması
Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.