Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Periyodik Kontroller

Periyodik Kontroller

Piyasaya sunulan, hâlihazırda kullanılmakta olan ürünlerin veya iş ekipmanlarının da 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak koşulu ile iş güvenliği uzmanlarının da belirtmiş olduğu risk analizindeki değerlendirmeler ışığında işverenler işletmelerindeki ekipmanlarının periyodik muayenelerini & kontrollerini yaptırmak zorundadırlar.

Periyodik Muayene, Kontrol, Ölçüm & Test Hizmetleri
- Kaldırma & İletme Ekipmanları Periyodik Muayene
- Basınçlı Ekipmanları Periyodik Muayene
- Teknik & Elektriksel Ölçümler
- Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD) Periyodik Muayene
- Elektromanyetik Uyumluluk Testleri (EMC)
- Gaz Yakan Ekipman Testleri Periyodik Muayene
- Yangına Dayanım Testleri Periyodik Muayene

Tesisatlar ve Elektirksel Teknik Ekipmanların Muayenesi
İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre, ekipmanların periyodik muayenesi kapsamında, Toraman OSGB Çözüm ortakları, alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri, Elektrik Pano Testleri, Yıldırımsavar, Paratoner Ölçümleri, Topraklama Ölçümü, Katodik koruma, Makinaların Güvenlik Muayenesi, Tezgâhların Muayenesi, Tesisat Kontrolleri gibi işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.
6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir. Ve ayrıca bu Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Makina Emniyeti Direktifi ve ilgili standartlara göre yapılan kontroller standartlarda belirtilen sürelerde tekrarlanır.
Yapılan bu elektriksel kontrol; elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gaz/ete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.
- Elektriksel Güvenlik Testleri
- Pano Testleri
- Paratoner Ölçümleri
- Topraklama Ölçümü
- Katodik Koruma Ölçümü
- Makinaların Güvenlik Muayenesi
- Jeneratör Muayenesi
- Yangın Tesisatı ve Hortumların Muayenesi
- Motopompların Muayenesi
- Boru Tesisatları Muayenesi
- Havalandırma ve Klima Tesisatları Muayenesi