Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

• Çalışma mevzuatı, işyeri temizliği ve düzeni ile ilgili bilgi vermek
• Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları aktarmak
• Meslek hastalıklarının sebeplerini, hastalıktan korunma prensiplerini ve korunma tekniklerini, risk etmenlerini ve gerekli tedbirleri belirleyebilmek
• Elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi teknik konular hakkında bilgilendirmek
• Güvenli çalışma ortamları sağlamak